การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา

วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565

วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 วันเปิดเรียน ปีการศึกษา

การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2565

การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา

จัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564 ในระบบ DMC

จัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564 ในระบบ DMC จัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ในระบบ

รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีการศึกษา 2565

รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีการศึกษา 2565

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน best practice ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน

รวมกิจกรรมปีการศึกษา2564

รวมกิจกรรมปีการศึกษา2564 รวมกิจกรรมปีการศึกษา2564

กิจกรรมพันธสัญญาประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมพันธสัญญาประจำปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 วิธีการสมัครเรียน ปีการศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ_อธิการบดีพบนักศึกษาใหม่_ปฐมนิเทศปีการศึกษา2565

ราชมงคลสุวรรณภูมิ_อธิการบดีพบนักศึกษาใหม่_ปฐมนิเทศปีการศึกษา2565

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา

แนะนำบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

แนะนำบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565 แนะนำบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

งานราตรีโรงเรียนอินเตอร์ (ก่อนจบปีการศึกษา); เช่าชุด, ทำผม, บรรยกาศงาน+กับเพื่อนๆ | Grace Maneerat

งานราตรีโรงเรียนอินเตอร์ (ก่อนจบปีการศึกษา); เช่าชุด, ทำผม, บรรยกาศงาน+กับเพื่อนๆ | Grace Maneerat งานราตรีโรงเรียนอินเตอร์ ก่อนจบปีการศึกษา เช่าชุด ทำผม บรรยกาศงาน+กับเพื่อนๆ grace maneerat

ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ อป. ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ อป. ปีการศึกษา 2566 ปฐมนิเทศ นรใหม่ ปีการศึกษา

ตัวอย่าง VTR ลูกเสือ ปีการศึกษา 2564

ตัวอย่าง VTR ลูกเสือ ปีการศึกษา 2564 ตัวอย่าง ลูกเสือ ปีการศึกษา

พิธีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564

พิธีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 พิธีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา EP 2

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา EP 2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา