กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565  โรงเรีบนเซนต์ยอแซฟนครพนม

กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรีบนเซนต์ยอแซฟนครพนม กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา โรงเรีบนเซนต์ยอแซฟนครพนม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2019 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2019 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

ยอแซฟเกมส์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประจำปีการศึกษา 63

ยอแซฟเกมส์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประจำปีการศึกษา 63 ยอแซฟเกมส์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประจำปีการศึกษา

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

วีดีโอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

วีดีโอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประจำปีการศึกษา

วีดีโอมาตรการป้องกันโควิค-19 วันเปิดเรียน 1กรกฏาคม2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

วีดีโอมาตรการป้องกันโควิค-19 วันเปิดเรียน 1กรกฏาคม2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม วีดีโอมาตรการป้องกันโควิค19 วันเปิดเรียน 1กรกฏาคม2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

กีฬาสี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

กีฬาสี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม กีฬาสี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

สมโภชนักบุญยอเเซฟ ปีการศึกษา 63 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

สมโภชนักบุญยอเเซฟ ปีการศึกษา 63 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม สมโภชนักบุญยอเเซฟ ปีการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 63 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 63 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

วีดีโอกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

วีดีโอกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 วีดีโอกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประจำปีการศึกษา

เดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

เดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม เดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

เพลง When the saint go marching (เซนต์ยอแซฟนครพนม)

เพลง When the saint go marching (เซนต์ยอแซฟนครพนม) เพลง when saint marching เซนต์ยอแซฟนครพนม

พิราบเกมส์ เซนต์ยอแซฟนครพนม 2561

พิราบเกมส์ เซนต์ยอแซฟนครพนม 2561 พิราบเกมส์ เซนต์ยอแซฟนครพนม

การตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

การตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ปีการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม